Blacknebov

On the site  23 May 2022

PSN ID
Blacknebov
Name
Ilya Chernebov
Russia
Nizhny Novgorod
11 Sep 1989
33 year
Blacknebov
G Goals Ass. %pass Dry. M R
51 1 0 80% 5 6.41
Center. Def.
  • RCB
  • CB
  • CDM